Gjøvik/Toten

Lagets navn
Lagets formelle navn er "Vestoppland sleksthistorielag avd. Gjøvik og Toten", men vi forkorter det til "Gjøvik og Toten slektshistorielag".

Historikk
Laget ble stiftet 18 januar 1983, da hadde det allerede vært i drift som forum for slektsgranskning et års tid. Det var allerede da faste møter på Gjøvik bibliotek med foredrag og muligheter for å få hjelp til å komme i gang. 

Formål
Foreningen har til formål å vekke og fremme interesse for slektsgransking. Den har til formål å danne bindeledd mellom de som interesserer seg for slektshistoriske spørsmål og på beste måte rasjonalisere det genealogiske arbeidet i Vestoppland.

Medlemskap
Vi er et lokallag av Vestoppland slektshistorielag og du trenger ikke særskilt medlemsskap i lokalavdelingen Gjøvik og Toten. 

Styret

  •          Leder: Mette Nordengen
  •          Sekretær: Grethe Lier Solhaug
  •          Kasserer: Kjell Roar Elnæs
  •          Styremedlemmer: Frank Ødegaard og Hilde Rossing
  •          Varamedlem: Frank Solbakken
  •          Revisorer:  Magnar Roseth og vara Fredrik Dyhren
  •          Valgkommite: Terje Tandsether, Anne Lise Svendsen, Thor Even Brenden og vara Wera Karlsen

Møter
Vi har faste møter, se vår møtekalender

Vårt bibliotek
På Gjøvik bibliotek har vi et rikholdig bibliotek som inneholder en samling av kilder og annen lokalhistorisk litteratur. Vi vil også ha endel litteratur på Toten økomuseum.

Laget har egen hjemmeside på www.slektshistorielaget.no.